تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد آیین دادرسی مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

دادگاه پس از اخذ تامین مناسب، دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر كرده است. حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نكند و یا در صورت اقامه دعوا ادعای وی رد شود، در اجرای مواد 323 و 324 قانون مذكور، آیا طرف دعوا باید برای اخذ تامین سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامه دعوا نماید یا صرف تقدیم درخواست كافی است؟

دادگاه پس از اخذ تامین مناسب، دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر كرده است. حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نكند و یا در صورت اقامه دعوا ادعای وی رد شود، در اجرای مواد 323 و 324 قانون مذكور، آیا طرف دعوا باید برای اخذ تامین سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامه دعوا نماید یا صرف تقدیم درخواست كافی است؟
 

آقای فضلعلی (مجتمع قضائی امور اقتصادی):
مطالبه خسارت ناشی از صدور دستور موقت از محل تامین ماخوذه از متقاضی صدور دستور موقت، مستلزم طرح دعوا (تقدیم دادخواست) می‌باشد. چرا كه موضوع، مستلزم رسیدگی به دعوای خسارت، وفق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و دلیل قانونی بر عدم ضرورت اقامه دعوا وجود ندارد. ضمنا ماده 120 ق.آ.د.ك مبنی بر عدم لزوم تقدیم دادخواست و عدم تابعیت از تشریفات دادرسی در خصوص رسیدگی به درخواست مطالبه خسارت ناشی از صدور قرار تامین خواسته، صرفا ناظر به تامین خواسته بوده و قابل تسری به دستور موقت نمی‌باشد.

آقای نهرینی (وكیل دادگستری):
اولا – مطالبه هرگونه حقی مطابق اصل مقرر در ماده 48 آ.د.م جدید، مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا است. استثنا بر این اصل، درخواست متقاضی است كه بدون تشریفات قانونی و به موجب نصوص صریح قانونی، تقدیم دادگاه می‌شود (ماده 120 و تبصره ماده 193 آ.د.م جدید).
ثانیا – ماده 323 آ.د.م جدید متضمن امكان جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت است. چنانچه طرفی كه دستور موقت علیه او صادر و اجرا شده، بخواهد خسارت وارده را از متقاضی دستور موقت مطالبه كند، ماده 323 آ.د.م جدید اصل این حق را برای او شناسایی كرده است. خواه در این خصوص و در اجرای ماده 319 آ.د.م جدید برای جبران خسارت احتمالی، تامین مناسب اخذ شده باشد یا خیر. لیكن نحوه مطالبه این حق در ماده 324 همان قانون پیش‌بینی شده، بدین ترتیب كه مقنن صراحتا مطالبه خسارت احتمالی را متوقف بر طرح دعوا یعنی تقدیم دادخواست نموده است. النهایه نكته در اینجاست كه چنانچه از تاریخ ابلاغ رای نهایی دادگاه، دایر بر رد ادعای خواهان (متقاضی دستور موقت علی فرض)، طرف دعوا ظرف مهلت یك ماه از تاریخ ابلاغ رای مزبور به منظور جبران خسارات ناشی از اجرای دستور موقت، اقامه دعوا نكند، به دستور دادگاه از مال مورد تامین (ماده 319 آ.د.م جدید)، رفع توقیب خواهد شد.
اما اقامه دعوا مزبور به خواسته مطالبه خسارات ناشی از اجرای دستور موقت یا رفع اثر از آن (موضوع ماده 321 آ.د.م جدید)، در مدت یك ماه مزبور، موجب خواهد شد كه تامین تودیعی از سوی متقاضی دستور موقت، كماكان و تا نتیجه نهایی دعوا خسارت، باقی باشد تا عندالاقتضاء خسارت ناشی از اجرای دستور موقت كه مورد حكم دادگاه قرار خواهد گرفت، از محل تامین مزبور استیفا گردد.
البته باید توجه داشت طرفی كه دستور موقت علیه او صادر و اجرا شده، در مدت یك ماه یاد شده، خواه اقامه دعوا نماید یا خارج از مدت مزبور، كماكان این حق برای او محفوظ است. النهایه چنانچه طرف دستور موقت، در مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی راجع به دعوای اصلی، اقامه دعوا خسارت نكند، تامین توقیف شده را از دست خواهد داد و دیگر قادر نخواهد بود در صورت اخذ حكم دادگاه بر جبران و پرداخت خسارت، آن را از محل تامین مزبور استیفا و جبران كند بلكه باید محكوم‌به را از محل سایر اموال محكوم‌علیه (متقاضی دستور موقت) استیفا نماید. ماده 120 آ.د.م جدید نیز از این جهت واجد همین ترتیب است.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):
اصل بر این است كه مطالبه خسارت حسب آیین دادرسی مدنی نیاز به جری تشریفات قانونی و ابطال تمبر است و میزان خواسته و دلایل باید مشخص شود در مورد سوال هرچند ماده 323 ق.آ.د.م گفته در صورت رد ادعای خواهان و عدم رعایت ماده 218 ق.آ.د.م متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد. این دلالت بر آن ندارد كه نیاز به دادخواست نیست مطالبه خسارت بدون طرح دادخواست استثنا است و نیاز به نص دارد لذا متقاضی می‌بایست دادخواست تنظیم نماید.

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
قواعد شكلی و قواعد موجد حق اصولا دربرگیرنده دو جنبه كاملا هماهنگ قواعد حقوقی است. در بحث ما مقرره مورد نظر پرسشگر محترم یك مقرره شكلی است و بی‌شك قانون‌گذار در پی شناسایی یك حق (ماهوی) به صورت از پیش تعیین شده نیست بلكه در راستای قواعد عالی مسلط بر حقوق موضوعه و در اینجا تفكیك قوا بررسی هر ادعا و تعیین ورود یا عدم ورود آن بر عهده محكمه است و قانون‌گذار، نتیجه دادرسی را از پیش تعیین نمی‌كند و لذا اكتفا به تقدیم درخواست جهت جبران خسارت باعث بسته شدن قضیه می‌شود والا چه تفاوتی بین ادعای خسارت در فرض سوال با سایر دعاوی مدنی است و هیچ توجیهی برای خروج از اصل نیست و حكم قانون‌گذار در ماده 323 از باب تاكید در شناسایی یك حق، به نام حق طرح دعواست و فقط برای انذار افرادی است كه بخواهند با سوءنیت و استفاده از تامین دستور موقت موجبات اقرار دیگران را فراهم كند.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت):
وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی در دادگاه‌ها مستلزم درخواست ذی‌نفع مطابق قانون می‌باشد. ماده 324 همین قانون، رسیدگی به موضوع مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا نموده كه برابر ماده 48 قانون مذكور، تقدیم دادخواست برای رسیدگی در دادگاه لازم است و از این مطلب به عنوان اصل لزوم تقدیم دادخواست یاد می‌شود و معافیت از رعایت این تشریفات را صرفا در موارد استثنایی پذیرفته‌اند. در مورد مطالبه خسارت احتمالی مشابه كه در مبحث تامین خواسته مقرر گردیده و مطابق ماده 120 قانون فوق‌الذكر ترتیب مطالبه خسارت تعیین شده و بدون نیاز به تقدیم دادخواست، به صرف درخواست و ارائه دلایل دادگاه را مكلف به رسیدگی نموده است حال آنكه در مورد دستور موقت چنین استثنایی دیده نمی‌شود و رسیدگی به ادعای خسارت مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.

آقای اهواركی (مستشار محاكم تجدیدنظر):
در امور مدنی اصل بر این است كه دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانون‌گذار موردی را برخلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته، صراحتا مواد استثنایی را قید نموده است. مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر اصل فوق است.
در مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، قانون طریق مطالبه خسارات توسط خوانده دعوا را صراحتا تقدیم دادخواست و اثبات دعوا (وقوع خسارت به لحاظ دستور موقت و میزان آن) اعلام نموده است. دستور موقت از جهاتی با قرار تامین خواسته دارای مشابهت می‌باشد و همین حكم در خصوص قرار تامین خواسته نیز در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. لذا مطالبه خسارت احتمالی سپرده شده مستلزم تقدیم دادخواست و اثبات وقوع خسارت ناشی از اجرای دستور موقت می‌باشد و حتی چنانچه میزان خسارت وارده پس از رسیدگی دادگاه بیش از خسارت احتمالی سپرده شده باشد دادگاه بر آن نیز حكم خواهد كرد.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت به صراحت ماده 324 ق.آ.د.م ملازمه با اقامه دعوا و رسیدگی دادگاه دارد. قانون‌گذار در دو ماده 323 و 324 در مورد «شناسایی» و «طریق مطالبه خسارت» وضع حكم نموده است و در ماده اخیر تصریح نموده: در صورتی كه «برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود» به دستور دادگاه تامین سپرده رفع توقیف خواهد شد.
عبارت «خسارت احتمالی» خود گویای غیرقابل تقویم بودن میزان خسارت وارد بر طرف مقابل در اثر اجرای دستور موقت می‌باشد و اساسا در موقع تقدیم تقاضای دستور موقت، دادگاه موقعیت تبیین این خسارت را ندارد.
بنابراین مطالبه خسارت؛ تقدیم دادخواست و ارسال نسخه ثانی دادخواست و دلایل و منضمات برای خوانده (همان متقاضی دستور موقت) و رسیدگی دادگاه و تبیین ورود خسارت و میزان دقیق آن و ملاحظه مدافعات خوانده، ملازمه دارد. برعكس مورد تامین خواسته كه قانون‌گذار متفاوت با ماده 324 در ماده 120 مقرر داشته مطالبه خسارت ناشی از اجرای تامین خواسته بدون رعایت تشریفات دادرسی و به صرف تقاضا و در وقت فوق‌العاده توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
ماده 324 از قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت اقامه دعوا تصریح دارد.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق‌نظر همكاران در حوزه نظرآباد بر این بود كه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد چرا كه بر دادخواست و درخواست آثار مترتب است. اگر قائل باشیم دادخواست است تشریفات ماده 51 بایستی رعایت شود ولی اگر صرف درخواست باشد رعایت تشریفات الزامی ندارد.
در دعاوی مدنی اصل بر رعایت تشریفات دادرسی می‌باشد. مطابق ماده 2 ق.آ.د.م بایستی دعوا برابر قانون درخواست شده باشد.
قانون‌گذار در مقام بیان بوده و در صورت شك به اصل رجوع می‌كنیم. استثنائاتی وجود دارد؛ در ماده 120 (در خصوص تامین خواسته) و ماده 146 (اعتراض ثالث) كه قانون‌گذار اقامه دعوا را منوط به رعایت تشریفات و هزینه دادرسی ندانسته است. خلاصه مذاكرات بر این بود كه نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (2/3/87):
با توجه به صراحت ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینكه: «... چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود...» تردیدی نیست كه ادعای ورود خسارت ناشی از اجرای دستور موقت مستلزم تقدیم دادخواست و اثبات ادعا می‌باشد.
اما در مورد تامین خواسته، با توجه به ماده 120 قانون یادشده، نیاز به تقدیم دادخواست نیست بلكه به صرف درخواست و ارائه دلایل، دادگاه برابر مفاد ماده اخیرالذكر رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نمایدBuy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Appreciate it! Ample posts!

cialis prices 5 mg cialis coupon printable prescription doctor cialis cialis mit grapefruitsaft non 5 mg cialis generici viagra or cialis cialis para que sirve cialis rezeptfrei generic cialis we recommend cheapest cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:31 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis en 24 hora cialis qualitat we like it cialis soft gel cialis generique cialis 20mg prix en pharmacie cialis alternative cialis 5mg prix effetti del cialis get cheap cialis generic cialis at walmart
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 12:33 ق.ظ

You actually explained it effectively!
sialis generic cialis review uk buy original cialis cialis 5 effetti collaterali cialis vs viagra cialis generika in deutschland kaufen we recommend cialis info cialis arginine interactio generic cialis at walmart tadalafil generic
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:35 ق.ظ

Thank you! Plenty of forum posts!

cialis 20 mg effectiveness buy cialis sample pack cialis farmacias guadalajara tadalafil 5mg if a woman takes a mans cialis generico cialis mexico dose size of cialis miglior cialis generico enter site 20 mg cialis cost cialis without a doctor's prescription
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 12:09 ق.ظ

Tips nicely regarded!!
we like it safe cheap cialis cialis patentablauf in deutschland cialis 5 mg scheda tecnica click here take cialis no prescription cialis cheap cialis side effects dangers cialis generique acquisto online cialis enter site 20 mg cialis cost cialis canadian drugs
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:59 ق.ظ

You actually stated it really well.
5 mg cialis pharmacie en ligne price cialis per pill cialis 20 mg best price 40 mg cialis what if i take cialis sale online cialis name brand cheap comprar cialis navarr free generic cialis deutschland cialis online miglior cialis generico
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 12:10 ق.ظ

Awesome info. Thanks a lot!
wow cialis tadalafil 100mg canadian discount cialis side effects for cialis generic cialis 20mg tablets cialis without a doctor's prescription acquistare cialis internet cialis kaufen bankberweisung opinioni cialis generico cialis 5mg preis cialis 20mg schweiz
buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:56 ق.ظ

Really tons of helpful advice.
cialis italia gratis link for you cialis price cialis dosage no prescription cialis cheap import cialis cialis pills american pharmacy cialis look here cialis order on line cialis prices in england are there generic cialis
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:38 ب.ظ

You revealed that well!
look here cialis cheap canada cialis 20 mg effectiveness cialis mit grapefruitsaft how does cialis work cialis daily reviews buying cialis on internet cialis coupon cialis 5mg cialis 05 cialis pills boards
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 11:56 ق.ظ

With thanks! An abundance of data.

online prescriptions cialis india cialis 100mg cost calis click here take cialis cialis lowest price bulk cialis we recommend cheapest cialis cialis cipla best buy cialis 5 mg buy cialis side effects dangers
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 12:34 ق.ظ

With thanks! Terrific stuff.
tadalafilo cialis manufacturer coupon cipla cialis online only now cialis for sale in us cialis cuantos mg hay we like it safe cheap cialis prices on cialis 10 mg generic cialis review uk cialis online napol cialis in sconto
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:13 ب.ظ

Whoa a good deal of amazing tips!
cialis prezzo al pubblico cipla cialis online achat cialis en suisse cialis venta a domicilio calis import cialis viagra vs cialis vs levitra cialis cuantos mg hay try it no rx cialis cialis dosage amounts
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:49 ق.ظ

You have made your stand pretty clearly..
generic for cialis cialis australian price costo in farmacia cialis cialis billig cialis reviews cialis daily new zealand tadalafil 20mg cialis tablets only now cialis 20 mg cialis usa cost
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:31 ب.ظ

You have made your stand very nicely.!
il cialis quanto costa estudios de cialis genricos cialis efficacit cialis 10mg prix pharmaci cialis online deutschland bulk cialis cialis dosage amounts venta de cialis canada acquistare cialis internet cialis dosage recommendations
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:26 ق.ظ

Thank you, Awesome stuff!
acquistare cialis internet cialis 20 mg best price online prescriptions cialis buy cheap cialis in uk viagra or cialis sialis no prescription cialis cheap import cialis we like it cialis price cialis tablets
levitra 10 mg kopen
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:55 ب.ظ

This is nicely expressed. .
buy 10 mg levitra buy generic levitra levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra 10mg buy levitra 10mg buy levitra generic levitra 10 mg prezzo buy 10 mg levitra levitra
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 12:08 ق.ظ

You suggested that terrifically.
low cost cialis 20mg cialis generic no prescription cialis cheap miglior cialis generico tadalafil 20mg cialis alternative cialis savings card brand cialis generic cialis daily reviews generic cialis tadalafil
buy cials online
شنبه 7 مهر 1397 10:22 ب.ظ

You have made your point.
buy cialis cheap 10 mg click here take cialis rezeptfrei cialis apotheke generic cialis soft gels cialis side effects cialis prezzo di mercato cialis en 24 hora order generic cialis online cialis 30 day sample canada discount drugs cialis
canadian pharmaceuticals reviews
شنبه 31 شهریور 1397 01:53 ب.ظ

Incredible a good deal of valuable data.
canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacies-24h drugs for sale on internet canadian medications online canadian drugstore canadian cialis canada viagra canadian pharmaceuticals stocks pharmacy canadian pharmacys
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:57 ب.ظ

Valuable postings. Thank you!
cialis 5mg billiger cialis soft tabs for sale cialis pas cher paris the best choice cialis woman acheter cialis kamagra cialis pills price each cialis taglich when will generic cialis be available comprar cialis navarr generic cialis levitra
viagraky.com
جمعه 23 شهریور 1397 05:36 ب.ظ

Amazing data. Thanks a lot.
we choice cialis pfizer india cialis generic availability ou trouver cialis sur le net price cialis best tadalafil 20mg acheter cialis kamagra cialis usa cost cialis coupons printable cuanto cuesta cialis yaho cialis daily dose generic
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:26 ق.ظ

Thanks a lot, I like this.
cialis kaufen we like it safe cheap cialis cialis 200 dollar savings card prix de cialis generic cialis review uk cialis en 24 hora cialis uk cialis for sale south africa wow cialis tadalafil 100mg callus
canadian online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:40 ب.ظ

Factor clearly taken.!
buy viagra online usa canada medications buy canadian pharmacy meds northwest pharmacies mail order online pharmacies in usa canadian discount pharmacies in ocala fl safe canadian online pharmacies best canadian pharmacies online canada medication pharmacy cialis canadian pharmacy
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:16 ق.ظ

Many thanks! I like it.
canadian pharmacy viagra viagra online pharmacy uk get viagra uk sildenafil usa best place to buy viagra online buy viagra online safely cheap viagra viagra on prescription cheapest viagra with prescription buy viagra forum
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:43 ب.ظ

Thank you, Lots of information.

cialis name brand cheap cialis generico order cialis from india miglior cialis generico cialis mit grapefruitsaft cialis manufacturer coupon cialis efficacit ou acheter du cialis pas cher enter site 20 mg cialis cost we use it 50 mg cialis dose
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:07 ق.ظ

Whoa loads of valuable data.
i recommend cialis generico 5 mg cialis coupon printable cialis coupon acquisto online cialis prices for cialis 50mg cialis prezzo al pubblico cialis from canada buy cialis uk no prescription cilas we like it cialis soft gel
http://viabiovit.com/viagra-online-kaufen-erfahrungen.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:31 ق.ظ

You actually reported this adequately.
buying viagra online safe viagra rx online viagra usa pharmacy viagra buy uk viagra on prescription buy viagra uk without prescription buy viagra soft tabs generic sildenafil is it legal to buy viagra online buy viagra mastercard
kawanboni.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:56 ب.ظ

You actually mentioned that perfectly.
cialis tablets australia generic low dose cialis generic cialis review uk recommended site cialis kanada cialis preise schweiz when will generic cialis be available cialis venta a domicilio we like it safe cheap cialis cialis savings card cialis generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها